Heidrun Sørlie Røhr
© Heidrun Sørlie Røhr

Heidrun Sørlie Røhr

Heidrun Sørlie Røhr er statsviter og jobber som viserektor på Nansenskolen. Hun har 10 års erfaring med forsoningsarbeid på Vest-Balkan gjennom Nansen Dialogue Network, der hovedmålet er å bidra til dialog og sosial gjenoppbygging i krigsrammede og dypt splittede lokalsamfunn. Hun har på bakgrunn av disse erfaringene vært brukt som foreleser og foredragsholder på høgskoler og universiteter, seminarer og konferanser.

Internasjonale relasjoner

En akkurat passe lang introduksjon
Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr
Utgivelsesår: 2010