Øyvind Kalnes
© Høgskolen i Lillehammer (foto: Ida Hjerkinn)

Øyvind Kalnes

Øyvind Kalnes er statsviter og har undervist i faget innenfor høyere utdanning i nærmere 20 år. For tiden er han tilknyttet Bachelor i internasjonale studier ved Høgskolen i Lillehammer. Han har forsket og publisert innenfor flere områder, som internasjonale og europeiske relasjoner, komparativ politikk og politikk i nye medier. Ved siden av dette har han bred erfaring med faglige og administrative lederverv i høyere utdanning.

Mediepedagogiske perspektiver

Mediesosialisering, undervisning om og med medier
Fritze, Nordkvelle og Haugsbakk
Utgivelsesår: 2015

Internasjonale relasjoner

En akkurat passe lang introduksjon
Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr
Utgivelsesår: 2010