Øystein Gilje

Øystein Gilje

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

Små skritt eller store sprang?

Om digitale tilstander i skolen
Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)
Utgivelsesår: 2012

Å være på nett

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier
Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)
Utgivelsesår: 2008