Erlend Baldersheim
© Erlend Baldersheim

Erlend Baldersheim

Erlend Baldersheim (f. 1982) er master i rettsvitskap (2007) frå Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han arbeider som universitetsstipendiat same stad. Forskingsområda hans er odelsrett og åsetesrett, fast eigedoms rettsforhold og rettsteori/rettskjeldelære.

Reglar om fast eigedom

Erlend Baldersheim
Utgivelsesår: 2010

Objektet for odelsrett og åsetesrett

Ein kritikk av Høgsterett sin praksis
Erlend Baldersheim
Utgivelsesår: 2008