David Schiøtt
© Foto: Sveinung Bråthen

David Schiøtt

David Schiøtt arbeider som advokatfullmektig i Forsikringsklagekontoret. Han har tidligere vært ansatt i lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Han har spesialisering innen arbeidsrett, og har skrevet avhandlingen «Arbeidsrett, etnisk diskriminering og likestilling», nr. 9/2003 Institutt for offentlig retts skriftserie. I tillegg har han spesialfag i EU-rett og engelsk kontraktsrett fra University of Southampton.