Ninni Sandvik

Ninni Sandvik


Ninni Sandvik er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har drevet utstrakt etterutdannings- og Fou-virksomhet, skrevet Temaheftet om de minste barna (Kunnskapsdepartementet 2006) og vært medforfatter av boken Små barn og medvirkning – noen perspektiver (Cappelen Akademisk forlag 2008). Sandvik har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt og forsvarte i 2013 ph.d.-avhandlingen Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser, horisontalt fremforhandlet innflytelse.

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon
Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne (red.)
Utgivelsesår: 2014

Små barn og medvirkning

- noen perspektiver
Nina Johannesen og Ninni Sandvik
Utgivelsesår: 2008