Tove Pettersen

Tove Pettersen

Tove Pettersen, er dr.art. og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er moralfilosofi og etikk. Hun har vært postdoktor ved Etikkprogrammet for å arbeide med Simone de Beauvoirs etikk, og forskningsleder for Etikkprogrammets forskerskole ved UiO. Tove Pettersen har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om omsorgsetikk, feministiske etikk, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir.

Historie og filosofi 2

Rørvik, Pettersen, Moum, Børresen og Sævareid
Utgivelsesår: 2008

Historie og filosofi 2

Rørvik, Pettersen, Moum, Sævareid, Børresen
Utgivelsesår: 2008