Thor Inge Rørvik

Thor Inge Rørvik

Thor Inge Rørvik er magister i filosofi og universitetslektor ved IFIKK (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk) ved Universitetet i Oslo.

Historie og filosofi 2

Rørvik, Pettersen, Moum, Børresen og Sævareid
Utgivelsesår: 2008

Historie og filosofi 2

Rørvik, Pettersen, Moum, Sævareid, Børresen
Utgivelsesår: 2008