Bente Fønnebø

Bente Fønnebø

Bente Fønnebø er høgskolelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg.

Kunstneriske bevegelser i barnehagen

De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder
Bente Fønnebø
Utgivelsesår: 2014

Barnehagens rammeplan i praksis

- mange veier til dokumentasjon og kunnskap
Bente Fønnebø og Unni Jernberg
Utgivelsesår: 2008

Bokåpner

Barnehagens rammeplan i praksis

Thumbnail av videoklippPlayknapp