Nils Dalseide

Nils Dalseide

Nils Dalseide har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, førsteamanuensis og vært forvaltningsjurist. Fra 1992 har han vært sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett. Dalseide har vært sensor ved de juridiske fakulteter i Bergen og i Tromsø i flere år, og har publisert fagartikler innenfor bl.a. barnerett, plan- og bygningsrett og straffeprosess. Han har ledet flere lovutvalg bl.a. i tilknytning til lovendringer i barneloven, plan- og bygningsloven og straffeprosessloven. Dalseide har vært mekler hos riksmekleren siden 2004, og er fra 2012 fast stedfortreder for riksmekleren. Nils Dalseide skriver om meklingskapitlet i arbeidstvistloven.