Einar Kringlen

Einar Kringlen

Einar Kringlen er professor i psykiatri og var administrerende overlege ved Psykiatrisk klinikk ved Universitetet i Oslo. Han har en omfattende forsknings- og undervisningserfaring bak seg, i tillegg til at han er en aktiv debattant i offentligheten.

Kringlen har tidligere skrevet en rekke fag- og lærebøker i medisinske adferdsfag og psykiatri. I 2001 kom hans bok Psykiatriens samtidshistorie der han konsentrerte seg om britisk og amerikansk psykiatri.

Norsk psykiatri gjennom tidene

Einar Kringlen
Utgivelsesår: 2007