Odd Gunnar Andreassen

Odd Gunnar Andreassen

Odd Gunnar Andreassen er lektor/ cand.philol med lang undervisningserfaring fra Kristiansand Katedralskole Gimle. Han har også undervist på PPU /Høgskolen i Agder, og var med i læreplangruppen for det nye samfunnsfaget i Kunnskapsløftet. Andreassen har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid/internasjonalisering i skolen, og har ledet et større skoleutvekslingsprosjekt med en skole i Managua, Nicaragua.

Mangfold Lærernettsted

Nettressurs
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø

Mangfold Brettbok

Digital lærebok
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2013