Rolf Ingebrigtsen

Rolf Ingebrigtsen

Rolf Ingebrigtsen er forfatter av Tekonogi og Designboka.

Trigger T&D elevhefter

Eva Celine Jørgensen, Rolf Ingebrigtsen og Svein Briså
Utgivelsesår: 2006

Trigger Teknologi- og designboka

Eva Celine Jørgensen, Rolf Ingebrigtsen og Svein Briså
Utgivelsesår: 2006