Åse Lauritzen

Åse Lauritzen

Åse Lauritzen er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Hun har også engelsk, statsvitenskap og pedagogikk i fagkretsen. Spesialfeltet hennes er økonomisk historie og teknologi- og vitenskapshistorie. Hun underviser ved Bjørknes Privatskole i Oslo.

Standpunkt (2009) Brettbok

Digital lærebok
Jorun Berg og Martin WestersjøÅse Lauritzen

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for vidaregåande skole - fellesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2009

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for videregående skole - fellesfag
Jorun Berg, Åse Laurtizen, Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2009

Standpunkt arbeidsbok YF

Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok YF

Fellesfag for videregående skole - yrkesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006