Jorun Berg

Jorun Berg

Jorun Berg er utdannet fra universitetene i Bergen og Trondheim med juridisk grunnfag, spesialfag arbeidsrett, samfunnsøkonomi og IKT i fagkretsen. Hun underviser i samfunnsfag, rettslære og samfunnsøkonomi ved Oslo katedralskole.

Standpunkt (2009) Brettbok

Digital lærebok
Jorun Berg og Martin WestersjøÅse Lauritzen

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for vidaregåande skole - fellesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2009

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for videregående skole - fellesfag
Jorun Berg, Åse Laurtizen, Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2009

Standpunkt arbeidsbok YF

Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok YF

Fellesfag for videregående skole - yrkesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006