Martin Westersjø

Martin Westersjø

Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. Westersjø har skrevet flere lærebøker og arbeidsbøker i samfunnsfag.

Standpunkt (2009) Brettbok

Digital lærebok
Jorun Berg og Martin WestersjøÅse Lauritzen

Mangfold Lærernettsted

Nettressurs
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø

Mangfold Unibok

Sosiologi og sosialantropologi
Martin Westersjø, Karl-Eirik Kval, Odd Gunnar Andreassen og Rune Henningsen

Mangfold Brettbok

Digital lærebok
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2013

Mangfald

Sosiologi og sosialantropologi
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2012

Mangfold

Sosiologi og sosialantopologi
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2012

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for vidaregåande skole - fellesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2009

Standpunkt (2009)

Samfunnsfag for videregående skole - fellesfag
Jorun Berg, Åse Laurtizen, Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2009

Å lykkes med samfunnsfag

Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2007

Vekst Yrkesutøving (2007)

Anne Marit Nesje, Åshild Woldstad, Toril Berg og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2007

Vekst Yrkesutøvelse (2007)

Anne Marit Nesje, Åshild Woldstad, Toril Berg og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok YF

Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok YF

Fellesfag for videregående skole - yrkesfag
Martin Westersjø, Åse Lauritzen, Jorun Berg og Gunhild Solem
Utgivelsesår: 2007

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006

Standpunkt arbeidsbok

Studiespesialisering
Martin Westersjø, Åse Lauritzen og Jorun Berg
Utgivelsesår: 2006