Anne Kari Aschim

Anne Kari Aschim

Anne Kari Aschim er lærer og logoped med lang erfaring fra skoleverket. Hun har vært med å utvikle Damms Leseunivers, og er i 2010 aktuell med Jeg leser og skriver, et opplegg for begynneropplæringen i lesing og skriving, knyttet til Damms Leseunivers.

Damms leseunivers 2 Opplevelse: Arbeidsoppgaver

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2012

Eg les og skriv - Bokstavane

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2010

Eg les og skriv - Oppgåver

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2010

Jeg leser og skriver - Lærerens bok

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2010

Jeg leser og skriver - Oppgaver

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2010

Jeg leser og skriver - Bokstavene

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2010

Damms leseunivers 1 Arbeidsoppgaver

Anne Kari Aschim og Thorill Buller
Utgivelsesår: 2009

Damms leseunivers 1 Ressursperm

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2006

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 1

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers Skrivestart

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 2

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 3

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 4

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers Skrivestart

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 4

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 2

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 3

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005

Damms leseunivers 1 Arbeidsbok 1

Anne Kari Aschim
Utgivelsesår: 2005