Ivar Bråten

Ivar Bråten

Leseforståelse

Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2007

Mening i tekst

Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring
Ingolv Austad (red.)
Utgivelsesår: 2003

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2002

Strategisk læring

Teori og pedagogisk anvendelse
Ivar Bråten og Bodil Stokke Olaussen
Utgivelsesår: 1999

Vygotsky i pedagogikken

Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 1996