Ole Georg Moseng

Ole Georg Moseng

Ole Georg Moseng er professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland og har medisin- og helsehistorie blant sine faglige spesialområder.

Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttenes helse (2003) og doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2007).

Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012)

Bind 1 og 2
Ole Georg Moseng og Ellen Cathrine Lund
Utgivelsesår: 2012