Aili Stenseth Vatvedt
© Foto: Sveinung Bråthen

Aili Stenseth Vatvedt

Aili Stenset Vatvedt er advokat i Yrkestrafikkforbundet. Hun yter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, samt forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Hun gir også juridisk rådgivning til medlemmene i private saker. Tidligere har hun arbeidet med tariff-forhandlinger. I perioden 2000 til 2005 arbeidet hun i Direktoratet for arbeidstilsynet med utvikling av regelverket innen helse, miljø og sikkerhet. Aili Stenseth Vatvedt skriver om bedriftshelsetjeneste, vurdering av tiltak for fysisk aktivitet, plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, plikt til å legge forholdene til rette for varsling, krav til det fysiske arbeidsmiljøet, særlig om kjemisk og biologisk helsefare, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale og produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr.