Tor Kielland
© Foto: Sveinung Bråthen

Tor Kielland

Tor Kielland er partner i Vogt & Wiig AS. Han har arbeidet som advokat siden 1986, og tidligere som dommerfullmektig i Drammen byrett. Tor Kielland har lang erfaring som prosedyreadvokat i arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har møterett for Høyesterett. Tor Kielland har bistått klienter i mange saker med arbeidsrettslige problemstillinger. I tillegg har han skrevet artikler om arbeidsrettslige emner i advokatfirmaets månedlige publikasjon. Tor Kielland skriver om prosessreglene.