Nina Kroken
© Foto: Sveinung Bråthen

Nina Kroken

Nina Kroken er advokat i FØYEN Advokatfirma DA, tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling hvor hun jobber med såvel individuell som kollektiv arbeidsrett innenfor det private næringsliv og offentlig sektor. Hun har arbeidsrett som hovedarbeidsområde og har tidligere publisert «Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved urettmessig avskjed», 13/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie, og «Utleie av arbeidskraft eller underentreprise – og litt om utleievirksomhetens manglesansvar», Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Hun har også bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave, Henning Jakhelln. Nina Kroken er tilknyttet Universitetet i Oslo som sensor og veileder. Hun skriver om suspensjon, avskjed, prøvetid, drøftingsplikt, formkrav, virkninger av formfeil og attest.