Lise Johansen
© Foto: Tom-Håvard Andreassen

Lise Johansen

Lise Johansen har siden 2002 jobbet i Arbeidstilsynet. Hun arbeider nå som jurist i region Nord-Norge, hvor hun driver med generell saksbehandling. Hun arbeider særlig med arbeidsulykker, hvor hun vurderer om det foreligger straffbare overtredelser av arbeidsmiljøloven og utarbeider tilrådninger til politiet. I tillegg utfører Lise Johansen saksbehandling og tilsyn ute i bedriftene. Lise Johansen skriver om krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om registrering og melding av arbeidsulykke og arbeidsrelatert sykdom.