John Aage Hvardal
© Foto: Sveinung Bråthen

John Aage Hvardal

John Aage Hvardal er partner i Codex Advokat AS. Han har 10 års erfaring fra arbeid i advokatvirksomhet, herunder rådgivning til norske og utenlandske firma i forbindelse med utestasjonering av arbeidstakere, med vekt på arbeids- og skatterettslige spørsmål. John Aage Hvardal yter også alminnelig rådgivning innenfor arbeids- og skatterett. John Aage Hvardal skriver om utsendte arbeidstakere, både fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet.