Marianne Jenum Hotvedt
© Foto: Sveinung Bråthen

Marianne Jenum Hotvedt

Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett, der hun arbeider med en doktoravhandling om arbeidsgiverbegrepet i norsk arbeidsrett. Hun har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling, der hun som utvalgssekretær for NOU2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet utredet ny diskrimineringslovgivning. Fra 2005–2009 arbeidet hun med tjenestemannsrett og generell arbeidsrett i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hun har skrevet flere artikler og bidrag til lærebøker om diskrimineringsrett og har publisert studentavhandling i tjenestemannsrett (nr. 3/2002 Institutt for offentlig retts skriftserie). Marianne Jenum Hotvedt skriver om tilsynet med loven.