Harald Pedersen
© Foto: Sveinung Bråthen

Harald Pedersen

Harald Pedersen har siden høsten 2003 arbeidet selvstendig som rådgiver, forfatter og foredragsholder. Han arbeider nå som advokat i kontorfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene samtidig som forfatter- og foredragsvirksomheten opprettholdes. Han har utgitt Arbeidsmiljøloven § 12 og psykososialt arbeidsmiljø på Tiden Norsk Forlag (2002), og Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Ståle Einarsen på Gyldendal (2007). Harald Pedersen arbeidet tidligere som rådgiver ved seksjon for forhandling og bistand i Norges Juristforbund, særlig med enkeltsaker. Før det var han ved juridisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet hvor han blant annet hadde fagansvar for psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. I denne perioden var han også etatens hovedverneombud, hovedtillitsvalgt for juristene og medlem av sentralt AMU. Harald Pedersen skriver om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø.