Kari Gimmingsrud
© Foto: Sveinung Bråthen

Kari Gimmingsrud

Kari Gimmingsrud har bred erfaring innen arbeidsrett, pensjon, personvern og selskapsrett. Hun er advokat i Advokatfirmaet Haavind AS, og har også erfaring fra arbeid som Compliance Manager og juridisk fagansvarlig for HR i Telenor Nordic. Gimmingsrud har bred og praktisk erfaring med blant annet kjøp og salg av virksomhet, omstillingsprosesser, internasjonale arbeidsforhold, kollektive og individuelle pensjonsordninger, insentivordninger, corporate governance og personvern. I tillegg har hun lang erfaring med forhandlinger og prosedyre, samt holder en rekke foredrag/kurs, blant annet for Juristenes utdanningssenter. Hun har spesialfag i arbeidsrett og EU konkurranserett. Kari Gimmingsrud skriver om outsourcing, fortrinnsrett til ny ansettelse og informasjon og drøfting.