Lill Christin Egeland
© Foto: Sveinung Bråthen

Lill Christin Egeland

Lill Chr. Egeland er advokat i Simonsen Advokatfirma DA og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og arbeider til daglig med utarbeidelse av ansettelsesavtaler og insentivordninger for alle nivåer i en bedrift, nedbemanningsprosesser og arbeidsrettslige aspekter ved overdragelse av virksomhet. Lill Chr. Egeland skriver om midlertidige ansettelsesavtaler og forbudet mot diskriminering av deltids- og midlertidig ansatte, samt om adgangen til å inngå avtaler om etterlønn og voldgift med virksomhetens øverste leder.