Gunn Kristin Qvarsten Olimstad
© Foto: Sveinung Bråthen

Gunn Kristin Qvarsten Olimstad

Gunn Kristin Olimstad arbeider som advokatfullmektig/rådgiver i Arbeidslivsavdelingen i NITO. Hun har tidligere jobbet som skattejurist i Skatteetaten. Gunn Kristin Olimstad har siden våren 2003 vært sensor for spesialoppgaver i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Gunn Kristin Olimstad skriver om ferieloven og arbeidsmiljølovens bestemmelse om utbetaling av lønn og feriepenger.