Monica Haugedal
© Foto: Sveinung Bråthen

Monica Haugedal

Monica Haugedal er advokat i Advokatene i Tollbodgada og har arbeidsrett som ett av sine hovedarbeidsområder. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker vedrørende rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Tidligere har hun vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett. Hun er tilknyttet Universitetet i Oslo som sensor og veileder, og har også en rekke undervisningsoppdrag. Monica Haugedal skriver om arbeidstakeres rett til fri fra arbeidet, oppsigelsesvern under fravær fra arbeidet og om tvisteløsningsnemnda.