Rune Bård Hansen
© Foto: Sveinung Bråthen

Rune Bård Hansen

Rune Bård Hansen er lagdommer i Agder lagmannsrett. Rune B. Hansen har tidligere arbeidet som assisterende sysselmann på Svalbard. Før det var han politiembetsmann flere steder i landet og har arbeidet fire år som førstestatsadvokat i ØKOKRIM med hovedansvar for miljøkriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet. Rune B. Hansen er også formann for ekspertgruppen mot miljøkriminalitet i det internasjonale politisamarbeidet Baltic Sea Task Force. Han har i en årrekke vært sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø og har publisert flere fagartikler, særlig om miljøkriminalitet. Rune B. Hansen skriver om straffansvaret ved brudd på arbeidsmiljøloven.