Stig Åkenes Johnsen
© Foto: Sveinung Bråthen

Stig Åkenes Johnsen

Stig Åkenes Johnsen er partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Han har arbeidet som advokat med arbeidsrett som fagområde siden 1997. Han har tidligere vært ansatt i påtalemyndigheten, arbeidet som dommerfullmektig ved Flekkefjord sorenskriverembete og som advokat i Advokatfirma DLA Nordic DA. Han har i flere år undervist i arbeidsrett ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Stig Åkenes Johnsen skriver om oppsigelse, opphør av arbeidsforhold på grunn av alder og oppsigelsesfrister.