Tarjei Helland

Tarjei Helland

Tarjei Helland har bred erfaring med ulike problemorienterte arbeidsformer.

Makt og Menneske Samf 8 Brettbok

Tarjei Helland og Tone Aarre

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap Brettbok

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Tone Aarre
Utgivelsesår: 2014

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Tone Aarre
Utgivelsesår: 2014

Makt og Menneske Samf. 10 bm

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Samf. 10 nn

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Samf. 10 LV

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Samf 9 LV

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Samf 9 nyn

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Samf 9 bm

Tarjei Helland
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Samf 8 LV

Tarjei Helland og Tone Aarre
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Samf 8 bm

Tarjei Helland og Tone Aarre
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Samf 8 nyn

Tarjei Helland og Tone Aarre
Utgivelsesår: 2006