Bjørn Ingvaldsen

Bjørn Ingvaldsen

Bjørn Erling Ingvaldsen er utdannet adjunkt med fagene samfunnsfag, norsk, IKT og musikk. Holder foredrag om metakognitive læringsstrategier (teaching thinking) i regi av SKUT ved Høgskolen i Østfold.

Makt og Menneske Historie 8 Brettbok

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen

Makt og Menneske Historie 9 Brettbok

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen

Nye Makt og Menneske 8 Historie Brettbok

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen

Nye Makt og Menneske 10 Historie Brettbok

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap Brettbok

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og menneske 10 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnskunnskap

Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 9 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 9 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 8-10 Digital lærerveiledning (lærerlisens)

Nettsted
Bjørn Ingvaldsen m. fl.
Utgivelsesår: 2014

Nye Makt og Menneske 8 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2014

Nye Makt og Menneske 8 Historie

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2014

Makt og Menneske Historie 10 nn

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Historie 10 LV

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Helene Kristensen
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Historie 10 bm

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Historie 9 nyn

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Historie 9 LV

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Historie 9 bm

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Historie 8 LV

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Historie 8 nyn

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Historie 8 bm

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen
Utgivelsesår: 2006