Åste Herheim

Åste Herheim

Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse

Lars Gunnar Lingås og Åste Herheim
Utgivelsesår: 2008

Helsefagarbeidaren. Kommunikasjon og samhandling

Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl.
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling

Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl.
Utgivelsesår: 2007

Psykisk helsearbeid - Teorier og arbeidsmåter

Kari Langholm og Åste Herheim
Utgivelsesår: 2006