Nina Martinussen

Nina Martinussen

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)
Utgivelsesår: 2013

Organisering og yrkesutøvelse

Lars Gunnar Lingås og Nina Martinussen
Utgivelsesår: 2006