Halldis Farstad Nilsen

Halldis Farstad Nilsen

Halldis Farstad Nilsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg.
Hun har eksamen i miljølære, miljøfilosofi og tilpasset opplæring(TPO). Hun har undervist i videregående skole i 23 år, bl. a i humanbiologi, naturfag, hygiene, helsefag, sykdomslære og eldreomsorg.

Liv og helse Helsefremmende arbeid Brettbok (2014)

Digital lærebok. Bestilles på www.brettboka.no
Iversen, Arsky, Nilsen, Ludvigsen og Engh

Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok

Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Halldis Farstad Nilsen, Helge Ludvigsen og Camilla Engh
Utgivelsesår: 2016

Liv og helse Helsefremjande arbeid (2014)

Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2014)

Ingvild Iversen, Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremjande arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Arsky m.fl.
Utgivelsesår: 2009

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Kalve m.fl.
Utgivelsesår: 2009

Anatomi og fysiologi

Helge Ludvigsen og Halldis Farstad Nilsen
Utgivelsesår: 2006