Wibecke Brun

Wibecke Brun

En innføringsbok i psykologi

for universiteter og høgskoler
Kjell Raaheim og Geir Høstmark Nielsen (red.)
Utgivelsesår: 1998