Arthur J. Brudvik

Arthur J. Brudvik

Arthur J. Brudvik er førsteamanuensis emeritus i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, hvor han i en årrekke har undervist i skatterett.

Skatterett for næringsdrivende 2016

Arthur J. Brudvik
Utgivelsesår: 2016

Skatterett for økonomer

Arthur J. Brudvik
Utgivelsesår: 2012

Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag

Arthur J. Brudvik
Utgivelsesår: 2011