Roger Fisher

Roger Fisher

Roger Fisher (1922–2012) var professor ved Harvard Law School samt grunnlegger og leder av Harvard Negotiation Project. Han tjenestegjorde i det amerikanske flyvåpenet under andre verdenskrig, var utstasjonert i Paris under Marshallplanen og arbeidet senere for det amerikanske justisdepartementet i Washington D.C. Han praktiserte også som jurist i Washington og var rådgiver for det amerikanske forsvarsdepartementet. Fisher var forfatter og medforfatter av en rekke prisbelønnede fagbøker og salgssuksesser, deriblant Beyond reason. Using emotions as you negotiate.

Fra nei til ja

Kreativ forhandlingsteknikk
Bruce Patton, Roger Fisher og William Ury
Utgivelsesår: 2014