Petter Haagensen

Petter Haagensen

Petter Haagensen er lektor ved Ringstadbekk ungdomsskole. Ved UiO har han studert politisk geografi, u-landsgeografi og sosialantropologi.

Makt og Menneske Geografi 8 Brettbok

Petter Haagensen og Jon Strindhaug

Makt og Menneske Geografi 9 Brettbok

Petter Haagensen og Jon Strindhaug

Nye Makt og Menneske 8 Geografi Brettbok

Petter Haagensen og Jon Strindhaug

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Samfunnsfag

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)
Bjørn Ingvaldsen mfl.
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 10 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2016

Nye Makt og Menneske 9 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 9 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2015

Nye Makt og Menneske 8 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2014

Nye Makt og Menneske 8 Geografi

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2014

Makt og Menneske Geografi 10 LV

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Geografi 10 nn

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Geografi 10 bm

Petter Haagensen og Jon Strindhaug
Utgivelsesår: 2008

Makt og Menneske Geografi 9 nyn

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Geografi 9 LV

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Geografi 9 bm

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2007

Makt og Menneske Geografi 8 LV

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Geografi 8 bm

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2006

Makt og Menneske Geografi 8 nyn

Jon Strindhaug og Petter Haagensen
Utgivelsesår: 2006