Ragnar Hanås

Ragnar Hanås

Dr. Ragnar Hanås er barnelege ved Barn- og ungdomsklinikken, Uddevalla og NÄL sykehus, med spesialitet diabetes. Denne norske utgaven er tilrettelagt av professor dr.med. Hans-Jacob Bangstad ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne

Bli ekspert på din egen diabetes
Ragnar Hanås
Utgivelsesår: 2011