Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen er professor emerita dr.philos. ved Seksjon for mat og helse, avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen (HiB). Hun har undervisningserfaring fra lærer-, førskolelærer- og folkehelseutdanningene. Forskningsområdet har vært forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge og hun har publisert vitenskapelige artikler om evaluering av helsefremmende tiltak for målgruppene. I tillegg er hun redaktør for bøker som vurderer barnehagen og skolen som arena for folkehelsearbeid.

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014