Sølvi Lillejord

Sølvi Lillejord

Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet

Erling Lars Dale, Nils Gilje og Sølvi Lillejord
Utgivelsesår: 2011

Kvalitet i skolen

- forskning, erfaringer og utvikling
Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)
Utgivelsesår: 2009