Norunn Askeland
© Magnus Holm

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år.

Om å utfordre vanen

Samtaler om litterær sakprosa
Eva Maagerø og Norunn Askeland
Utgivelsesår: 2014

Pedagogiske tekster og ressurser i praksis

Susanne V. Knudsen
Utgivelsesår: 2013

Syn for skriving

Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer
Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.)
Utgivelsesår: 2013

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013

Barns læring om språk og gjennom språk

Samtaler i barnehagen
Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)
Utgivelsesår: 2011