Frode Berglund

Frode Berglund

Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013

Bernt Aardal og Johannes Bergh (red.)
Utgivelsesår: 2015

Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013

Bernt Aardal og Johannes Bergh (red.)
Utgivelsesår: 2015

Det politiske landskap

En studie av stortingsvalget 2009
Bernt Aardal (red.)
Utgivelsesår: 2011

Velgere i 90-årene

Bernt Aardal, Henry Valen, Frode Berglund og Hanne Marthe Narud
Utgivelsesår: 1999