Magne Raundalen

Magne Raundalen

Magne Raundalen er kjent for et bredt publikum som barne- og krisepsykolog. Først tilknyttet Universitetet i Oslo, deretter Universitet i Bergen (1975-90), siden 1990 ved Senter for Krisepsykologi. Han ledet Raundalenutvalget (2012) og har skrevet en rekke bøker blant annet Det viktigste i barne­oppdragelsen (1995) og bøkene Krisepedagogikk og Kan vi snakke med barn om alt? har han skrevet sammen med Jon-Håkon Schultz (2006). For sitt arbeid for barns beste har han fått en rekke priser, og han ble i år 2000 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen

Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje
Utgivelsesår: 2013

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Barn og unges læringsmiljø 3

Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2008