Per Ivar Kvammen

Per Ivar Kvammen

Per Ivar Kvammen er knyttet til lærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark og er førsteamanuensis i realfagenes didaktikk. Hans interessefelter er biologididaktikk, bruk av insekter og smådyr i undervisningen, geofagenes didaktikk, vurdering for læring i naturfag og betydningen av naturkunnskap. Han har vært medforfatter i flere lærebøker, både i biologi og matematikk.

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014