Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås

Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse

Lars Gunnar Lingås og Åste Herheim
Utgivelsesår: 2008

Helsefagarbeidaren. Kommunikasjon og samhandling

Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl.
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling

Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl.
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeidaren. Lovgiving og forsvarleg fagutøving

Lars Gunnar Lingås, Gudrun Margrethe Serville og Hilde Lindemann Andressen
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeideren. Lovgivning og faglig forsvarlighet

Lars Gunnar Lingås, Gudrun Margrethe Serville og Hilde Lindemann Andressen
Utgivelsesår: 2007

Organisering og yrkesutøvelse

Lars Gunnar Lingås og Nina Martinussen
Utgivelsesår: 2006

Etikk og kommunikasjon

Åse-Marion Hansen og Lars Gunnar Lingås
Utgivelsesår: 2005