Kari Arntzen

Kari Arntzen

Prosedyrer i pleie og omsorg

Kari Arntzen og Kristin Hoholm
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeidaren. Helsefremmande arbeid i kvardagen

Kari Arntzen, Marie Bakås, Torun Augland og Anne-Grete Solhaug
Utgivelsesår: 2007

Helsefagarbeideren. Helsefremmende arbeid i hverdagen

Kari Arntzen, Marie Bakås, Torun Augland og Anne-Grete Solhaug
Utgivelsesår: 2007